четвъртък, 17 март 2011 г.

* * *

Може ли да обича хищникът? Не може. Но той не може и да мрази. Хищникът е винаги невинен, когато разкъсва топлата човешка плът, когато облизва с език кървавата си муцуна. Той се храни, както кравата пасе, както врабчето пие вода след дъжд от блесналата на слънцето локва.

Нощем с белите коне
Павел Вежинов

Няма коментари: